Cập nhật tiến độ dự án Ecolife Capitol tháng 1/2017