K0 Mẫu chung

13/12/2018 - 08:30 AM
Mẫu số 01: Mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách (Ban hànhkèmtheo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI
Hình thức đăng ký[1]: Mua   Thuê
Kính gửi: Công ty Cổphần Đầu tư và Thương mại ThủĐô
Họ và tên người viết đơn: …………………………………… Sốđiệnthoại: ………………………..
CMND (hộ chiếu/ thẻ quân nhân) số ………………………………………………………….............
cấp ngày …………… tại ………………………………………………………………………...........
Nghề nghiệp[2]…………………………………………………………………………………............
Nơi làm việc[3]…………………………………………………………………………………............
Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………............
Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số ………………… tại: ……………………………....................
Thuộc đối tượng[4]……………………………………………………………………………………..
Số thành viên trong hộ gia đình[5] …………………..người, bao gồm:
STT Họ và Tên CMND số
 
Nghềnghiệp MQH
 
Cơquancôngtác Thuộcđốitượng
1  
 
         
2  
 
         
3  
 
         
4  
 
         
5  
 
         
6  
 
         
Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết chưa được thụ hưởng; chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới bất cứ hình thức nào (không áp dụng đối với trường hợp tái định cư và trường hợp trả lại nhà ở công vụ).
Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau[6]: (có Giấy xác nhận về thực trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân kèm theo đơn này).
- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình
- Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người
- Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung - tường, mái)
- Đã có đất ở nhưng diện tích khuôn viên đất ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh.
- Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất
- Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ Điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác.
- Tôi đã trả lại nhà ở công vụ, hiện nay chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà ở công vụ
- Khó khăn về nhà ở khác[7] (ghi rõ nội dung) …………………………………………………...
Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết 01 căn hộ (căn nhà) theo hình thức Thuê/ Mua tại dự ánKhu nhà ở Ecohome 3.
+ Mong muốn được giải quyết căn hộ códiệnDiện tích sàn sử dụng căn hộ ………… m2 ;
Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai. Khi được giải quyết[8] Mua/ thuê nhà ở xã hội. Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội./.
   Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm …….
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)
 


[1]Đánhdấuvào ô màngườiviếtđơncónhucầuđăngký;
[2]Nếuđanglàmviệctạicơquan, tổchứcthìghirõnghềnghiệp, nếulà lao độngtự do thìghilà lao độngtự do, nếuđãnghỉhưuthìghilàđãnghỉhưu…
[3]Nếuđanglàmviệcthìmớighivàomụcnày;
[4]Ghirõngườicóđơnthuộcđốitượngtheoquy định đượchỗ trợ nhà ở xãhội (vídụnhưlàcánbộcôngchức, viênchức …);
[5]Ghirõsốlượngthànhviêntronghộgiađình và ghihọtên, mốiquanhệcủatừngthànhviênvớingườiđứngtênviếtđơn.
[6]Ngườiviếtđơnđánhdấuvào ô phù hợp vớihiệntrạngthựctế nhà ở củaHộgiađình;
[7]Nhữngkhó khan về nhà ở khôngthuộccácnội dung khókhănđãnêu;
[8]Ghirõnhucầumua, thuê, thuêmua.
Mẫu số 02 

Mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở đối với ngườicócôngvớicáchmạng(Ban hànhkèmtheo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
 MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở[1]
Kính gửi: Ủy ban nhân dân cấp xã[2]…………………………………………………………
Họ và tên người đề nghị xác nhận: ……………………………………………………………
Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số ……………….. cấp ngày ……………………/………… tại ……………………..
Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số ………………… tại: …………………………………
Là đối tượng có công với cách mạng (bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ số gốc do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ chứng minh về đối tượng kèm theo)
Thực trạng về nhà ở hiện nay như sau[3]:
- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình
- Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người
- Có nhà ở nhưng đã bị hư hỏng khung, tường, mái nhà và diện tích khuôn viên đất của nhà ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh
- Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung - tường, mái)
- Có đất ở tại địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và diện tích khuôn viên đất phù hợp với quy hoạch xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh
- Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất
- Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ Điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác.
- Khó khăn về nhà ở khác[4] (ghi rõ nội dung) …………………………………………………
Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới bất cứ hình thức nào.
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.
   Hà Nội, Ngày …….. tháng …….năm …….
Người đề nghị xác nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
Xác nhận của UBNDcấpxã[5]…………………. ………………………về:
1. Ông/Bà là đối tượng có công với cách mạng
2. Về tình trạng nhà ở hiện tại của hộ gia đình: ……………………………………………
3. Ông/Bà chưa đưc hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở của Nhà nước
(ký tên, đóng dấu)
 
 
 


[1]ÁpdụngchođốitượnglàngườicócôngvớiCáchmạngtheophápluậtvềưuđãingườicócôngvớiCáchmạng.
[2]Ghitên UBND cấpxãnơingườiđềnghịxácnhậnđangcưtrútheohìnhthứcđăngkýthườngtrúhoặcđăngkýtạmtrútừ 01 nămtrởlêncủangườiđềnghịxácnhận;
[3]Căncưvàothựctrạng nhà ở hiệntạicủangườiviếtđơnđểđánhdấuvào 1 trong 7 ô chophù hợp;
[4]Nhữngkhókhănvề nhà ở khôngthuộccácnội dung khókhănđãnêu;
[5] UBND cấpxãnơingườiđềnghịxácnhậnđangcưtrútheohìnhthứcđăngkýthườngtrúhoặcđăngkýtạmtrútừ 01 nămtrởlên.

Đăng ký nhận bản tin
Kết nối với chúng tôi để theo dõi thông tin mới nhất
Profile
Download Profile mới nhất của Capital House để hiểu rõ hơn về chúng tôi
Tải profile
Copyright 2018 © Capital House Group
Tầng 3 - 11-12-12A Tòa A3, EcoLilfe Capitol, 58 Tố Hữu, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Tel: 024.3204.7788 - Fax: 024.3204.7799