Ecolife Capitol A3 Giấc mơ an cư trong tầm tay Tầm nhìn khác biệt, vươn tới thành công
English

Capital House receives global acclaim

We are very proud to be the first Vietnamese enterprise to get the transformational award in green building. This award is again encouraging us to be confident about the way Capital House is going, for its sustainable benefits to the community.
We strong believe that what we are doing together today will help to replicate more and more green projects in the future, towards positive contribution to protect the environment in Vietnam.

Chúng ta tự hào là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng Transformational Awards. Giải thưởng danh giá này là sự ghi nhận của giới chuyên môn quốc tế đối với những nỗ lực tạo ra giá trị xanh mà Capital House tiên phong đem lại cho cư dân và cộng đồng và là niềm khích lệ để chúng ta vững tin về con đường mà Capital House đang đi, vì những lợi ích bền vững mang lại cho cộng đồng.

http://www.vir.com.vn/capital-house-receives-global-acclaim-60029.html

Do Thuy Chi (left), vice chairwoman of Capital House, receives the prize at the prestigious Transformational Business Awards 2018

The Transformational Business Awards 2018’s judging panel members come from world-leading organisation