(Đầu tư) Vì sao cư dân EcoLife Capitol yên tâm sống giữa "điểm nóng" ô nhiễm nước?