Ecolife Capitol A3 Giấc mơ an cư trong tầm tay Tầm nhìn khác biệt, vươn tới thành công
English

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi là linh hồn, là yếu tố khác biệt bền vững của doanh nghiệp. Đó chính là những chuẩn mực giúp doanh nghiệp trở thành một khối thống nhất và giúp cấu thành những phẩm chất chung cho hệ thống nhân sự của mỗi doanh nghiệp. Nói cách khác, giá trị cốt lõi chính là nền tảng, là năng lực tiềm ẩn giúp doanh nghiệp vận hành và phát triển. 

Hệ thống giá trị cốt lõi cũng là động lực chủ yếu hình thành, thúc đẩy văn hóa làm việc, là hạt nhân liên kết mọi người trong doanh nghiệp với nhau, liên kết doanh nghiệp với khách hàng và đối tác của doanh nghiệp, liên kết doanh nghiệp với xã hội.

Ở Capital House, 5 giá trị cốt lõi TRÍ – TÍN – ĐỒNG – TÂM – KIÊN chính là những giá trị tạo nên một hệ thống nhân sự vững bền, thống nhất với sự phát triển ngày một lớn mạnh của tập đoàn cùng mục tiêu “tiên phong kiến tạo cuộc sống xanh” cho cộng đồng. Đồng thời, 5 giá trị cốt lõi TRÍ – TÍN – ĐỒNG – TÂM – KIÊN cũng chính là những điểm hội tụ để tạo nên những giá trị của Capital House trong mắt khách hàng cũng như các đối tác trong nước và quốc tế:

• TRÍ: Capital House  đề cao TRÍ TUỆ, sự sáng tạo, coi đó là ánh sáng hải đăng  dẫn đường  kiến tạo tầm nhìn và sứ mệnh.

• TÍN: Capital House cam kết tôn trọng chuẩn mực đạo đức, giữ chữ tín XÂY DỰNG NIỀM TIN trong mọi quan hệ, giao dịch với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.

• ĐỒNG: Capital House phát huy tinh thần ĐỒNG LÒNG HIỆP SỨC hướng tới mục tiêu chung vì một tập thể vững mạnh.

• TÂM: Capital House ĐẶT TRỌN TÂM trong mỗi hành động,  xây dựng môi trường làm việc nhân văn và theo đuổi triết lý kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội.

• KIÊN: Capital House KIÊN ĐỊNH với tầm nhìn và sứ mệnh, KIÊN CƯỜNG trước mọi thách thức và KIÊN NHẪN chinh phục mục tiêu.