Hội thảo Khởi động cuộc thi sáng kiến, sáng tạo CAPITAL HOUSE 2017

Như Victor Hugo, nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng người Pháp đã từng nói: “Có một thứ còn mạnh hơn tất cả các đạo quân, đó là Ý tưởng”

Xem thêm >>