Ecolife Capitol A3 Giấc mơ an cư trong tầm tay Tầm nhìn khác biệt, vươn tới thành công
English

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp tất yếu như nguồn năng lượng sống. Đó là tinh thần, sức mạnh thúc đẩy cán bộ công nhân viên nỗ lực hết mình, không ngừng sáng tạo để duy trì và phát triển văn hóa Capital House đặc sắc: đoàn kết, thân thiện, chuyên nghiệp và nhân văn, với phương châm gắn liền sản xuất – kinh doanh với lợi ích của cộng đồng.

Với Capital House, năng động và sáng tạo không chỉ trong công việc mà còn là nét đặc trưng trong các hoạt động mang tính tập thể và hoạt động cộng đồng. Hàng năm, công ty tổ chức chuỗi sự kiện Team building nhằm xây dựng tính đoàn kết, phát huy tài, trí, lực của người lao động, tạo một sân chơi đa bản sắc, đậm tinh thần tập thể.