PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Capital House__Phát triển bền vững

TẦM NHÌN BỀN VỮNG

Tại Capital House, chúng tôi quan niệm rằng một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả là một doanh nghiệp có khả năng tạo ra những giá trị bền vững, lâu dài cho các bên liên quan. Chiến lược phát triển của Capital House là đảm bảo sự cân bằng và hài hòa giữa các bên: một là phát triển nhân sự bền vững, hai là bảo vệ môi trường, ba là trách nhiệm xã hội.

TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nắm bắt được xu hướng thị trường và chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong việc thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính trong các hoạt động kinh tế xã hội, trong đó có lĩnh vực công trình xây dựng, Capital House đã tiên phong phát triển các công trình xanh tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Đến nay, Capital House đã xây dựng và sở hữu một hệ sinh thái đồng bộ vận hành theo tiêu chuẩn xanh Quốc tế gồm các sản phẩm, dịch vụ như: Bất động sản, Giáo dục, Dịch vụ tiện ích và năng lượng.

Xem thêm

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Là doanh nghiệp có uy tín trên thị trường bất động sản, CHG theo đuổi mục tiêu phát triển những công trình xanh, tiết kiệm năng lượng, đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất, tạo nên những cộng đồng dân cư bền vững, hài hòa với thiên nhiên, chất lượng sống của cư dân không ngừng được nâng cao.
Tại các dự án của CHG, tiêu chí “Xanh” không dừng lại ở đáp ứng không gian xanh mà còn áp dụng triệt để các giải pháp công trình xanh tiết kiệm năng lượng, ứng dụng những công nghệ thông minh…góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Xem thêm

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Song hành cùng các hoạt động đầu tư – kinh doanh, CHG luôn chú trọng phát triển hoạt động văn hóa doanh nghiệp và chăm lo đời sống tinh thần cho CBNV và cộng đồng cư dân, những đối tượng yếu thế trong xã hội.

Thông qua Quỹ từ thiện Sống Xanh, CHG thực hiện nhiều hoạt động như tài trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ học bổng cho trẻ nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng cho trường học khó khăn, giúp người già neo đơn và nhân viên gặp khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, góp phần xây dựng môi trường sống xanh và lan tỏa giá trị nhân văn.

Xem thêm

NHỮNG THÀNH TỰU

Đến nay, Capital House đã có 6 dự án thuộc dòng Ecohome: Ecohome 1, 2, 3, Ecohome Phúc Lợi, Ecohome Nhơn Bình; Ecohome Phú Hội, 03 dự án thuộc dòng EcoLife: EcoLife Capitol, EcoLife Tây Hồ và EcoLife Riverside và 01 dự án thuộc dòng EcoCity: EcoCity Premia. Ngoài ra, Capital House đang sở hữu một số dự án sẽ triển khai trong tương lai.

Đặc biệt, tại dòng Ecohome – Nhà ở xã hội đại chúng ghi dấu ấn trên thị trường nhờ mô hình 5 xanh và tiêu chuẩn xanh quốc tế EDGE. Dòng sản phẩm Ecohome đã vinh dự nhận được 05 chứng chỉ xanh EDGE do tổ chức tài chính Quốc tế IFC thuộc ngân hàng Wold Bank cho: Ecohome Phúc Lợi, Tòa N02, N03 – Ẹcohome 3, N05 – N01 – Ecohome Nhơn Bình v.v…

Xem thêm

THÀNH TỰU XANH ĐÁNG TỰ HÀO

Giảm tiêu thụ điện năng

0MWh/năm

Giảm tiêu thụ nước

0m3năm

Giảm phát thải khí nhà kính

0tấn CO2/năm