[herocontact]

Nơi lưu giữ khoảng khắc

Chúng tôi kể cho bạn những câu chuyện bằng hình ảnh thực tế trong nhiều năm xây dựng và phát triển của Capital House. Mỗi khoảng khắc được lưu giữ đều là những dấu mốc đẹp trong quá trình 17 năm vừa qua.

[foo_galleries title=”Thư viện ảnh” style=”normal” ids=”6184,6181″]

Thư viện ấn phẩm

Ecolife – Ấn phẩm tháng 11

Ấn phẩm tháng 10

Ấn phẩm tháng 9

Ecolife – Ấn phẩm tháng 8

Ấn phẩm tháng 7

Ấn phẩm tháng 6

[tabgroup_efc title=”Video của Capital House” type=”custom_tab”] [/tabgroup_efc]