Hành động nhỏ, tác động lớn – Genee lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường đến cộng đồng

Tại Genesis School, yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường là những mục tiêu giáo dục được lồng ghép vào nhiều nội dung chương trình và hoạt động ngoại khóa. Cách tiếp cận của Genesis lựa chọn là bắt đầu từ những hoạt động thực hành nhỏ, gắn liền thực tế với nền tảng là xây dựng tình yêu của mỗi em học sinh dành cho thiên nhiên, môi trường và cuộc sống xung quanh. Buổi hoạt động dọn rác tại sân chơi công cộng thuộc dự án nằm trong chương trình IPC vừa qua của các Genee lớp 2IPC là một trong những hình thức thực hành thể hiện rõ quan điểm giáo dục trên của Genesis School và chương trình IPC.


Chủ điểm lần này của chương trình IPC xoay quanh các kiến thức, thông tin về khái niệm cộng đồng, nhu cầu, mong muốn của cộng đồng, vai trò của cá nhân trong cộng đồng, tinh thần cộng đồng và các nhóm hoạt động cộng đồng.

Được truyền cảm hứng từ các nhóm hoạt động cộng đồng như Think Playground và Keep Hanoi Clean, các Genee lớp 2IPC đã lựa chọn hoạt động dọn rác tại sân chơi cộng đồng lần này là hành động thực tế mà các em có thể tham gia để thực hành, nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng cũng như thực hành một số quyền trẻ em mà các em đã được học, gồm quyền được sống trong môi trường sạch, an toàn và quyền được phát biểu ý kiến, tham gia vào các hoạt động cộng đồng phù hợp với lứa tuổi và sức của mình.
Hình ảnh các em nhỏ trong bộ đồng phục xanh vui vẻ dọn rác đã thu hút sự chú ý và khiến các bạn nhỏ xung quanh khu sân chơi cũng hăng hái tham gia làm sạch cảnh quan cùng các em. Dù là một hoạt động rất nhỏ bé nhưng chỉ có những điều xuất phát từ trái tim mới lan tỏa và đủ truyền cảm hứng để người khác cùng chung tay hành động.

Các Genee đã học một bài học nhỏ về trách nhiệm bảo vệ môi trường, về ý thức tự giác cũng như niềm vui khi được đóng góp những điều nhỏ bé cho cộng đồng và xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *