[herocontact]

Dịch vụ Xanh

Dịch vụ Xanh được Công ty CP Quản lý tòa nhà ECH – thành viên của Tập đoàn Capital House triển khai với tôn chỉ Vận hành Xanh – Gia tăng giá trị Bất động sản.

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Quản lý tòa nhà, ECH sẽ xây dựng những cộng đồng sống xanh, với văn hóa phục vụ từ tâm và áp dụng các công nghệ hiện đại vào quá trình vận hành.

Xem thêm

Dịch vụ Kinh doanh

Liên hệ phản hồi

    [tabgroup_efc title=”Tin tức” type=”custom_tab”] [/tabgroup_efc]