[herocontact]

Năng lượng Xanh

Với mục tiêu cung cấp những công trình xanh thực sự cho người Việt, năng lượng xanh là một trong những lĩnh vực được ưu tiên triển khai tại Capital House. Đơn cử như Hệ thống pin năng lượng mặt trời được đầu tư lắp đặt trên mái các chung cư của Capital House, mà không phân biệt đó là dòng sản phẩm nhà ở thương mại, cao cấp hay phổ thông bình dân (nhà ở xã hội).

[tabgroup_efc title=”Tin tức” type=”custom_tab”] [/tabgroup_efc]