Giới thiệu Capital House

09 l Dự án đã và đang triển khai
40 l Bằng khen chứng chỉ trong ngành
Top 2 l Doanh nghiệp phát triển công trình xanh tại Việt Nam

Profile doanh nghiệp

Báo cáo tài chínhXem thêm

[efc_document_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”collapse” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”139″ posts=”3″ class=”document-list”]

Báo cáo thường niênXem thêm

[efc_document_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”collapse” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”140″ posts=”3″ class=”document-list”]

Lịch sự kiện cổ đông

[efc_event_posts style=”normal” type=”row” columns=”1″ columns__md=”1″ posts=”3″ image_height=”56.25%”]

Tài liệu khácXem thêm

[efc_document_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”collapse” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”141″ posts=”3″ class=”document-list”]
[tabgroup_efc title=”Thông tin cổ đông” type=”custom_tab”] [/tabgroup_efc]