[herocontact]

Định hướng xanh

Xu thế Xanh và bền vững tiếp tục là kim chỉ nam cho sự phát triển của Capital House. Với lõi Bất động sản Xanh, Capital House đang tập trung phát triển các giá trị Xanh xoay quanh trục này: Năng lượng Xanh, Giáo dục Xanh, Vận hành Xanh, Xây dựng Xanh

Xây dựng Xanh: Tiếp tục cho ra đời những Công trình Xanh đúng nghĩa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người

Năng lượng Xanh Thực hiện mục tiêu giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và sử dụng năng lượng thay thế, các dự án của Capital House tận dụng năng lượng của tự nhiên, chuyển hoá thành năng lượng điện phục vụ cho chính các dự án Xanh của mình

Giáo dục Xanh Cùng chung triết lý Xanh, hệ thống trường học mầm non GCA, trường học liên cấp Genesis đang thực hiện sứ mệnh ươm mầm những mầm Xanh cho tương lai

Vận hành Xanh Áp dụng các công nghệ tiên tiến 4.0, Capital House với mục tiêu đi đầu trong lĩnh vực công nghệ ở phân khúc bình dân.

[tabgroup_efc title=”Tin tức & Sự kiện” type=”custom_tab”] [/tabgroup_efc]

Một số giải thưởng xanh

Edge Certificate

LOTUS Interiors

Green Building

Edge Certificate