[herocontact]

Văn hóa GenEco

  1. Capital House đề cao trí tuệ, sự sáng tạo, coi đó là ánh sáng hải đăng dẫn đường kiến tạo tầm nhìn & sứ mệnh.
  2. Capital House cam kết tôn trọng chuẩn mựcđạo đức, giữ chữ tín XÂY DỰNG NIỀM TIN trongmọi quan hệ, giao dịch với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.
  3. Capital House phát huy tinh thần ĐỒNG LÒNG HIỆP SỨC hướng tới mục tiêu chung vì một tậpthể vững mạnh.
  4. Capital House ĐẶT TRỌN TÂM trong mỗi hành động, xây dựng môi trường làm việc nhân văn và theo đuổi triết lý kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội.
  5. Capital House KIÊN ĐỊNH với tầm nhìn và sứ mệnh, KIÊN CƯỜNG trước mọi thách thức và KIÊN NHẪN chinh phục mục tiêu.
[tabgroup_efc title=”Tin tức” type=”custom_tab”] [/tabgroup_efc]

Thư viện ấn phẩm

ECOHOME – ẤN PHẨM THÁNG 11

ẤN PHẨM THÁNG 10

ẤN PHẨM THÁNG 9

ẤN PHẨM THÁNG 8

ẤN PHẨM THÁNG 7

ẤN PHẨM THÁNG 6

ẤN PHẨM THÁNG 5

ẤN PHẨM THÁNG 4

Một số giải thưởng xanh

Edge Certificate

LOTUS Interiors

Green Building

Edge Certificate