Quan điểm phát triển nhân sự của Ban lãnh đạo Capital House

Chia sẻ về chính sách nhân sự, Ông Nguyễn Minh Nguyên – Phó TGĐ Tập đoàn Capital House cho biết, Capital House luôn coi con người là yếu tố quan trọng nhất, là giá trị cốt lõi của Tập đoàn. Chính vì vậy, trong chiến lược phát triển của mình, Capital House luôn đặt trọng tâm vào mảng nhân sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *