Tập đoàn Capital House: Khát vọng xanh hóa những công trình

Với khát vọng trở thành thương hiệu tiên phong “Kiến tạo Cuộc sống Xanh”, Capital House luôn kiên định với mục tiêu đó và chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp được lồng ghép hài hòa trong mỗi hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *