Thay vì

Thay vì ngồi phán xét người khác, hãy dành thời gian quán xét lại chính mình.

Thay vì đi cầu an giải nghiệp, hãy học cách tu tập để tạo phước cho bản thân.

Thay vì oán trách ai đó làm mình tổn thương, hãy cảm ơn họ đã giúp mình trả nghiệp.

Thay vì tìm cách giúp cho ai đó hết khổ, hãy chỉ cho họ thấy nguồn gốc của đau khổ đến từ đâu.

Thay vì tìm gì đó để khoả lấp nổi buồn, hãy nhìn xem nỗi buồn nó đến và đi, sinh và diệt như thế nào.

Thay vì dành thời gian tìm kiếm sự hoàn hảo, hãy học cách nhìn ra điều hoàn hảo trong sự bất toàn.

Thay vì mãi chật vật để thay đổi hoàn cảnh, hãy thay đổi tư duy và nhận thức của chính mình.

Thay vì cứ tìm cách chạy trốn những phiền não, hãy học cách bỏ xuống những nguyên nhân đưa đến muộn phiền.

Thay vì cầu nguyện ai đó ban cho mình an vui, hãy học cách tránh xa các việc làm bất thiện.

Thay vì cố tìm kiếm một điều nào đó chưa rõ ở tương lai, hãy trọn vẹn với những thứ đang có mặt ngay hiện tại.

Thay vì ảo tưởng về cảnh giới sau khi chết, hãy học cách sống trong chánh niệm, tỉnh thức ngay bây giờ.

Chúc mọi người ngày mới sống trong tỉnh thức!

Sưu tầm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *