Vô thường để làm gì?

Vô thường không phải để…chơi
Vô thường không để nói lời bỏ buông
Vô thường để sống thật hơn
Không vì nhụt chí, chán chường, bi quan.
***
Vô thường để vượt gian nan
Không có mãi mãi – Thở than làm gì?
Vô thường để đứng dậy đi
Kẻ nào ngã lắm tất thì phải khôn.
***
Vô thường để biết chính chơn
Ai hay xu nịnh, ai hơn thua mình?
Ai người chung sống thật tình?
Ai thường giả dối, điêu linh hại người?
***
Vô thường mà hóa “Thường thôi!”
Quy luật “Nhân Quả” muôn đời chẳng sai
“Tay làm” tất có “ hàm nhai”
“Biếng lười” – “Đói bụng” chẳng ai thương tình.

Nguồn: Internet

Capital House kính chúc bạn và gia đình thân tâm an lạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *